Yaratılışı İspatlayan Bitki Fosilleri

Yarı oluşmuş organlara, sistemlere sahip hiçbir ilkel bitki fosili yoktur, bir bitkinin bir başka bitkinin atası olduğuna dair elde hiçbir kanıt yoktur. Dolayısıyla anlatılan evrim senaryosu tamamen hayal gücünün ürünüdür ve hiçbir bilimsel yanı yoktur.

Evrimci olmasına rağmen Edred Corner’ın da itiraf etmekten kendini alamadığı gerçek aslında çok açıktır. Elbette ki tek bir bitkiden sayısız çeşitlilikteki bitkilerin ortaya çıkması imkansızdır. Bitkilerin her biri kendi türüne ait farklı özelliklere sahiptir. Renkleri, tatları, şekilleri, üreme biçimleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın yanında aynı türdeki bitkiler dünyanın neresine giderseniz gidin aynı özelliklere sahiptirler.

Evrimcilerin körü körüne iddia ettikleri gibi dünyanın her yerinde aynı tesadüfün etki ettiğini söylemek hiçbir şekilde akılcı ve bilimsel değildir. Bitkiler kainattaki tüm varlıklar gibi Yüce Allah tarafından yaratılmışlardır.

Eldeki bitki fosilleri ön yargısız olarak değerlendirilirse Yaratılış Gerçeği apaçık görülür. Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Edred Corner’ın bu durumu itiraf eden sözleri şöyledir:

“… Hala ön yargısız olursak şöyle düşünüyorum: Bitkilerin fosil kayıtları özel yaratılışın lehinde görünüyor. Bir orkidenin, bir su mercimeğinin ve bir palmiyenin aynı atadan gelmiş olmalarını aklınız alıyor mu? Üstelik bu tahmin için herhangi bir kanıtımız yokken. Evrimciler bir cevap vermek için hazırlanmalı, ama bence çoğu tartışma başlamadan bitecek.”
(Dr. Edred Corner, Sürekli Botanik Düşüncede Evrim, s.97)

 

Yaratılış Gerçeğini İspatlayan Bitki Fosilleri

Sekoya

Dönem: Senozoik zaman, Eosen dönemi
Yaş:
50 milyon yıl
Bölge:
Kanada

Çoğunlukla Kuzey Amerika’da bulunan dünyanın en büyük ağaç türü olarak bilinen sekoyalar, aynı zamanda çok uzun ömürlüdürler. Yaklaşık 150 metre yüksekliğinde, 1000 yaşında olan canlı örnekleri bulunmaktadır. Fosil örnekleri, sekoyaların milyonlarca yıldır aynı olduklarını, yani evrim geçirmediklerini ortaya koymaktadır. Resimde görülen 50 milyon yıllık sekoya dalı fosilinin, günümüzdeki örneklerinden hiçbir farkı yoktur.

 

Kozalak Dilimi

YAŞ: 165 milyon yıllık
DÖNEM:
Jura
BULUNDUĞU YER:
Jaramillo, Santa Cruz, Patagonya, Arjantin

Resimde görülen 165 milyon yaşındaki kozalak dilimi fosili, Jaramillo’daki taşlaşmış ormandan elde edilmiştir. Kozalağın tüm detaylarının görüldüğü bu fosil örneği, bitkilerin evrim geçirmediğini gösteren delillerden biridir. Günümüzdeki kozalakların sahip olduğu tüm özelliklere bundan 165 milyon yıl önce var olan kozalaklar da sahiptir.